PRAVILA NAGRADNE IGRE – CURAPROX NAGRAĐUJE

Curasept-ADS-220+zobna-scetka-CS5460-WEB-V2

SUDJELUJTE U NAGRADNOJ IGRI „CURAPROX NAGRAĐUJE“

Za svoje vjerne korisnike pripremili smo nagradnu igru „Curaprox nagrađuje“. Pitajte svog doktora dentalne medicine za uzorak CURASEPT ADS® tekućine za ispiranje usta, testirajte je, prijavite se na stranicu http://www.zdrav-osmijeh.com i sudjelujte u nagradnoj igri. Nagrađujemo čak 100 sretnih dobitnika s jednom tekućinom Curasept ADS 205 i četkicom Curaprox CS 5460.

Za sve osobe koji imaju problema s upalom desni, osobe koje zbog dentalnih zahvata ne mogu održavati optimalnu oralnu higijenu ili im je higijena otežana kroz dulje vrijeme (npr. fiksni ortodontski aparatić) preporučuje se korištenje klorheksidina. To je učinkovito sredstvo koje se desetljećima koristi u dentalnoj medicini za sprječavanje razvoja i nastanka zubnih naslaga, uzročnika nastanka upala desni i parodontitisa, a na samoj površini zuba zadržava djelovanje do 8 sati. Ipak, standardne tekućine s klorheksidinom imaju neželjene nuspojave – smeđa obojenja zuba i jezika, promjene osjeta okusa i alkoholnu bazu koja isušuje sluznicu, što često pacijentima otežava terapiju, koju često ne završe do kraja. Tijekom istraživanja, razvijena je CURASEPT ADS® linija koja sadržava različite koncentracije klorheksidina u obliku tekućina, pasti i gela. Poseban ADS sustav (anti discoloration system) značajno reducira nastanak smeđih obojenja, nema promjene osjeta okusa niti isušivanja sluznice jer ne sadrži alkohol.

Ne zaboravite: Zdrav osmijeh je uspjeh!

  

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA

 

KLASA: UP/I-460-02/16-01-391
URBROJ: 513-01-21-01/16-3
Zagreb, 02. lipnja 2016.

Na temelju odredbi Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Albidus d.o.o., R. Cimermana 14, 10020 Zagreb, OIB 08810236084 (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje slijedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE  “CURAPROX NAGRAĐUJE”

 

Članak 1.

Albidus d.o.o., R. Cimermana 14, 10020 Zagreb, OIB: 08810236084, (u daljnjem tekstu Priređivač), priređuje nagradnu igru pod nazivom ”NAGRADNA IGRA CURAPROX NAGRAĐUJE”  (u daljnjem tekstu Nagradna igra) i ovim putem donosi pravila sudjelovanja u nagradnoj igri.

Svrha priređivanja Nagradne igre je promocija dijela asortimana Priređivača – Curasept linije proizvoda.

Članak 2.

Nagradna igra traje od 06.06.2016. godine do 30.09.2016. u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Sudionik Nagradne igre je svaka fizička osoba koja:

a) ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

b) je navršila 18 godina,

c) nije zaposlena u društvu Priređivača, i nije član uže obitelji zaposlenika Priređivača,

d) za vrijeme trajanja Nagradne igre prijavi se Priređivaču putem obrasca na web stranici Priređivača

e) na obrascu obavezno navede svoju e-mail adresu.

Kupnja proizvoda nije preduvjet za sudjelovanje u Nagradnoj igri.

 

Članak 4.

Pravila Nagradne igre bit će objavljena na web stranici Priređivača www.albidus.hr prije početka priređivanja, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija.

Svaki sudionik Nagradne igre može se prijaviti putem obrasca na web stranici Priređivača, ali nagradu može osvojiti samo jednom. Pravila su obvezujuća za tvrtku Albidus d.o.o., kao i za sve sudionike nagradne igre, koji ispunjavanjem obrasca na web stranici Priređivača prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.

Uvjet za sudjelovanje u Nagradnoj igri je prijava putem obrasca na web stranici Priređivača www.zdrav-osmijeh.com kojom se sudionik slaže s pravilima Nagradne igre.  Sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionik pristaje na sve uvjete koji se odnose na Nagradnu igru.

Članak 5.

U Nagradnoj igri Priređivač će darivati sto (100) sudionika. Svaki od stotinu (100) nagrađenih sudionika će dobiti proizvode za održavanje oralne higijene:

• 1 x CURASEPT ADS® 205 (200 ml) tekućinu za ispiranje usne šupljine

• 1 x CURAPROX CS 5460 ultra soft četkicu za zube.

Pojedinačna vrijednost nagrade je 86,25 kn (slovima: osamdeset i šest kuna i dvadeset pet lipa), a ukupni fond nagrada je 8625,00 kn (slovima: osam tisuća, šest stotina i dvadeset pet kuna).

Osvojena nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

Izvlačenje nagrada će se održati online 05.10.2016., metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će nadgledati Komisija sastavljena od tri (3) člana, koja će sastaviti zapisnik o izvlačenju i podatke o dobitnicima.

Članovi komisije su:

  1. Ines Švigač
  2. Marija Erdelić
  3. Haidi Ružička

 

Članak 6.

Dobitnici Nagradne igre o osvajanju nagrade će biti obaviješteni putem e-mail adrese. Dobitnik mora u roku od pet radnih dana od primljene obavijesti, Priređivaču dostaviti sve potrebne podatke za dostavu nagrade. Podaci trebaju sadržavati: ime i prezime, adresu i poštanski broj mjesta stanovanja. Ukoliko se obavijest o dobitku ne može isporučiti na dostavljenu e-mail adresu ili u roku od 5 dana dobitnik ne pošalju sve potrebne podatke za dostavu nagrade, ili odbije zaprimiti nagradu, ta nagrada neće biti podijeljena.

Dobitnici Nagradne igre će dobiti nagrade u roku od 21 dana od dana dostave podataka za dostavu nagrade.

U slučaju da se na nagradnu igru prijavi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, nagrade će se dodjeljivati dok se ne nagrade svi sudionici Nagradne igre.

Članak 7.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri dobitnik je suglasan da Priređivač može objaviti njegovo ime i prezime na web stranici www.albidus.hr kao dobitnika nagrade. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik omogućava Priređivaču, tvrtki Albidus d.o.o., prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka koji se dostavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Priređivač nagradne igre jamči da podaci koje dobije od sudionika nagradne igre neće biti predani trećim osobama ili upotrebljeni na bilo kakav način koji je u suprotnosti sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Članak 8.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 9.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koj se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 10.

U slučaju sporova koji nastanu u vezi s nagradnom igrom, nadležan je sud u Zagrebu.

 

Članak 11.

Pravila stupaju na snagu s početkom nagradne igre, 06.06.2015.

 

U Zagrebu, 25.05.2016.